Hjem
 
Torvtak
Hengende hager
Hestestrø, Klima+
 
Kontakt oss
 
KALLAK TORVSTRØFABRIKK
1860 Trøgstad
Telefon: 69 82 77 67
Telefax: 69 82 67 97
Mobil: 922 28 233
E-post: rakallak@frisurf.no


Kallak Torvstrøfabrikk ligger i Trøgstad, ca. 8 km. øst for Skjønhaug mot Bjørkelangen.

Vi har egen myr som det har blitt høstet torv fra siden 1955, nye områder er under stadig opparbeiding.

Ny fabrikk ble tatt i bruk 1999/2000

 

Det blir høstet klump og støvsugertorv til vår produksjon for å finne den rette konsistens og beste kvalitet til våre produkter.

Torvtak, veksttorv og blomsterjord har vært hovedproduksjonen.

Våre nye produkter er helsestrø, klima+ og hengende hage.